พ.ย.
15

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายอธิบดี-ผู้ว่าฯ 34 ราย โยก “ขวัญชัย วงศ์นิติกร” จากอธิบดี “ท้องถิ่น” เป็นรองปลัดกระทรวงฯ ส่วน “สุรชัย ขันอาสา” จากอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน เป็นผู้ว่าฯ ลำพูน ขณะที่ “พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า” กลับมาเป็นผู้ว่าฯ ระนอง ด้าน “กฤษฎา บุญราช” ย้ายจากผู้ว่าฯ ยะลา นั่งพ่อเมืองสงขลา เด้งผู้ว่าฯ บุรีรัมย์-สุรินทร์-เชียงราย-สมุทรปราการ-ฉะเชิงเทรา-กาญจนบุรี เป็นผู้ตรวจฯ ขณะเดียวกัน ต่ออายุผู้ว่าฯ สุพรรณบุรีรอบ 2 อีก 1 ปี

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ได้เห็นชอบในการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 34 ราย ประกอบด้วย 1.นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 2.นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ 3.นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4.นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าฯ ระนอง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ

5.นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ระนอง 6.นายสุรชัย ขันอาสา อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ลำพูน 7.นายประภาศ บุญยินดี ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน 8.นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าฯ นราธิวาส ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯสมุทรสงคราม 9.นายเชิดศักดิ์ ชูศรี ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 10.นางวรรณิดา บุญประคอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ สมุทรปราการ 11.นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าฯ ชลบุรี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ จันทบุรี 12.นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าฯ อุดรธานี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ชลบุรี

13.นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ อุดรธานี 14.นายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าฯสงขลา ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ พัทลุง 15.นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าฯ ยะลา ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ สงขลา 16.นายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 17.นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าฯ ตรัง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ พะเยา 18.นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าฯ น่าน ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ ตรัง 19.นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าฯ พะเยา ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ น่าน 20.นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ เพชรบุรี

21.นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าฯ นครราชสีมา ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู 22.นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าฯแพร่ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ นครราชสีมา 23.นายกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์ ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 24.นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าฯ นครพนม ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา 25.นายณฐพลษ์ วิเชียรเพริศ ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 26.นายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าฯ เชียงราย ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 27.นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ปัตตานี

28.นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช 29.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ 30.นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าฯ บึงกาฬ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ เลย 31.นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าฯ เลย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ บึงกาฬ 32.นายจรินทร์ จักกะพาก ผู้ว่าฯ ชัยภูมิ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ สกลนคร 33.นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าฯ สุรินทร์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และ 34.นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร รองอธิบดีกรมการปกครอง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ สุรินทร์

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 ด้วย.

ที่มา-สำนักข่าวไทย

พ.ย.
14

 หนังสือแจ้งการโอนเงินในโครงการ ฯ ให้สถานบริการทุกแห่ง  โดย รพ.สต.ได้รับโอนแห่งละ 20,000 บาท /สสช.น้ำเลา  รับโอนจำนวน  7,000 บาท  ข้อมูลเพิ่มเติมการโอนเงินดังกล่าว Download ได้จาก http://edoc.sasuknamuen.net/download/1815-2554.pdf

พ.ย.
11

ขอให้ทั้งสามท่าน มีความสุข มีความรักที่อบอุ่น มีโชคอันอุดม มีสุขภาพเข็งแรง ทั้งกายใจ ครับ

😆 จากใจ ชาวสาธารณสุขนาหมื่นครับ  😆

พ.ย.
11

สมาชิกผู้ประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกให้ขอแบบฟอร์มขอรับทุนได้ที่กรรมการหรือผู้แทนหน่วยงานที่สมาชิกสังกัดหรือที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด และส่งแบบฟอร์มขอรับทุนที่กรรมการหรือผู้แทนหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2554 เท่านั้น ทั้งนี้รายละเอียดสามารถ download ได้ที่ http://edoc.sasuknamuen.net/download/1811-2554.pdf

พ.ย.
11

เนื่องจากมีสมาชิก ฌกส.สสจ.น่านบางส่วนยังมีความเข้าใจในข้อบังคับฯ คลาดเคลื่อนและไม่ทราบสถานะของตนเองว่าเป็นสมาชิกหรือไม่ มีสิทธิอย่างไร ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการของกองทุนฯเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนและเป็นประโยชน์แก่สมาชิกฯ ทุกท่าน จึงขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ตรวจสอบและยืนยันสถานะการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ดังนี้
1.ให้สมาชิกตามรายชื่อ(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)ตรวจสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล ของตนเองหากไม่ถูกต้องให้แก้ไขพร้อมทั้งแนบหลักฐาน
2.ให้สมาชิกตามรายชื่อ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)ตรวจสอบว่าตนเองมีหนังสือสำคัญการเป็นชื่อสมาชิกหรือไม่มีให้แจ้งความเอกสารหาย แล้วส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้กองทุนฯ เพื่อดำเนินการ ออก-ใบแทน-หนังสือสำคัญให้ใหม่
2.1 สำเนาใบแจ้งความ จำนวน 1 ฉบับ
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.หากคนใดที่สมัครเป็นสมาชิกแล้วแต่ไม่มีรายชื่อตามที่แจ้งให้แจ้งรายชื่อเพิ่มเติมพร้อมหลักฐานยืนยันการเป็นสมาชิก
4.เจ้าหน้าที่คนใดที่ไม่ได้เป็นสมัครเป็นสมาชิกแต่มีรายชื่อหักเงินเพื่อชำระเงินสงเคราะห์ฯ ตามที่แจ้งมาให้แจ้งข้อมูลให้สำนักงานสาธารณสุขทราบ
ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เพื่อจะได้ดำเนินการรายงานข้อมูลให้ สสจ.น่านทราบต่อไป download ได้ที่
http://edoc.sasuknamuen.net/download/1817-2554.pdf

พ.ย.
09

     ด้วยจังหวัดน่าน มีความประสงค์จะทำการเรียกสอบราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  1  แห่ง ที่สถานีอนามัยตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 7 -17 พฤศจิกายน 2554 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดของประกาศจังหวัดน่าน เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างและเอกสารสอบราคาการจ้างก่อสร้างดังกล่าว Download ได้จาก 

http://edoc.sasuknamuen.net/download/141-2554.pdf

พ.ย.
08

พ.ย.
08

ขอเชิญเ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องเล่าบริการปฐมภูมิ..คุณค่า ความหมายสู่มาตรฐาน PCA” ในวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่าน จำนวน 5 คน ดังนี้
1.นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
2.นางสาวศรีเรือน สารเถื่อนแก้ว
3.นายนนทชา มานะวิสาร
4.นางสาวนฤมล ธุปะละ
5.นายถนัด ทองเบี้ย

ดังรายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

http://edoc.sasuknamuen.net/download/.139-54.pdf

พ.ย.
07

                              ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่นได้จัดประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 3  พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ทุกสถานบริการสามารถ Download รายงานการประชุมได้ที่ http://edoc.sasuknamuen.net/download/meeting11-54.doc หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมกรูณาแจ้งที่คุณศรัจจันทร์  อุดมแก้วกาญจน์ นะครับ  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta