Archive for the ‘เรื่องเด่น’ Category

ธ.ค.
16

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 5 ธันวาคม 2555 นายชุมพล สุทธิ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานบริการสาธารณสุขชุมชนทุกแห่งในอำเภอนาหมื่น ร่วมพิธีถวายพระพรทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

พ.ย.
11

ขอให้ทั้งสามท่าน มีความสุข มีความรักที่อบอุ่น มีโชคอันอุดม มีสุขภาพเข็งแรง ทั้งกายใจ ครับ

😆 จากใจ ชาวสาธารณสุขนาหมื่นครับ  😆

พ.ย.
03

3 พฤศจิกายน 2554 นายชุมพล สุทธิ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น นำทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อแก้ว ครูและนักเรียนโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม จัดทำ EM Ball เพื่อนำไปใช้ในการบรรเทาทุกข์จากเหตุการณ์น้ำท่วมทางจังหวัดภาคกลาง EM Ball มีวิธีใช้โดยการใส่ลงไปในน้ำเน่าเสีย ซึ่งจุลินทรีย์ใน EM Ball จะช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทำให้น้ำเสียมีสภาพที่ดีขึ้น….

ต.ค.
11

                      ยินดีต้อนรับสู่เวปสา’สุขนาหมื่น กลับมาเปิดตัวอีกครั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของพี่น้องสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขอำเภอนาหมื่นครับ  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta