รายงานผลการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลตามแผนการปฏิบัติราชการ สสอ.นาหมื่น จ.น่าน รอบที่ 2 (รอบ 10 เดือน) ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลตามแผนการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน รอบที่ 2 (รอบ 10 เดือน) ปีงบประมาณ 2563

EB12 ข้อ 2.1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สสอ.นาหมื่น ปี 63_10M

Leave a Comment