มี.ค.
19

หนังสือ สสจ.แจ้งแนวทางการลากรณีปฏิบัติตามแนวทางควบคุมโรคโควิด

ประกาศ อ.นาหมื่นแนวทางปฎิบัติตนป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ลว.ที่ 4 มี.ค.63

คำสั่ง จ.น่าน แต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ จ.น่าน ปี 63

คำสั่ง อ.นาหมื่น แต่งตั้งทีม EOC_COVID-19 ปี 63

พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558_8 ก.ย.58

ประกาศคณะ กก.โรคติดต่อแห่งชาติหลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.59

ประกาศกระทรวงหลักเกณฑ์วิธีการพนักงานออกคำสั่งของ จพ.ควบคุมโรคติดต่อ ปี 61

ประกาศกระทรวงแต่งตั้ง จพ.ควบคุมโรคติดต่อตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรค ปี 58 ฉบับที่ 4 พ.ศ.63

ประกาศกระทรวงท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่ออันตรายโรคไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.63

ประกาศกระทรวงแต่งตั้ง จพ.ควบคุมโรคติดต่อตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรค ปี 58 ฉบับที่ 3 พ.ศ.63

ประกาศกระทรวงเครื่องแบบ เครื่องหมาย บัตรประจำตัว จพ.ควบคุมโรค พ.ศ.63

ประกาศกระทรวงชื่อและอาการของโรคที่เป็นโรคติดต่ออันตราย ฉบับที่ 3 พ.ศ.63_โรคไวรัสโคโรนา

คู่มือจนท.ตอบโต้ COVID19 ปรับปรุง 4 มี.ค.63

Add reply  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta