ต.ค.
14

13 ตุลาคม 2562 นายสุภโชค ศิลปะคุณ นายอำเภอนาหมื่น ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอนาหมื่น(พชอ.นาหมื่น) ได้นำคณะกรรมการฯ และทีมผู้นำชุมชนพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เยี่ยมบ้านเพื่อให้กำลังใจและมอบของใช้ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 1 ราย  ที่บ้านน้ำแพะ หมู่ที่ 6 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ได้วางแผนการดูแลระยะยาวร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. และญาติผู้ป่วย โดยทางชุมชนร่วมสร้างเตียงที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วย กองทุน พชอ. จัดหาเก้าอี้สุขาสำหรับผู้ป่วย อสม./CG/รพสต.ดูแลใกล้ชิดให้มากขึ้น บริการแช่น้ำอุ่นคลายอาการข้อติด โดยกองทุน พชอ. มีแผนออกติดตามเยี่ยมประเมินอาการและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอีกครั้งในโอกาสต่อไป

น้ำแนะ

Add reply  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta