ต.ค.
13

13 ตุลาคม 2562 นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัด  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ลำน้ำ คูคลอง สระน้ำสาธารณะหลังที่ว่าการอำเภอนาหมื่น ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน จิตอาสา และประชาชนทั่วไป เนื่องในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

บำเพ็ญกุศลฯ ร.9_13 ต.ค.62_๑๙๑๐๑๔_0082บำเพ็ญกุศลฯ ร.9_13 ต.ค.62_๑๙๑๐๑๔_0081บำเพ็ญกุศลฯ ร.9_13 ต.ค.62_๑๙๑๐๑๔_0083

Add reply  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta