ต.ค.
09

9 ตุลาคม 2562 …บุคลากรใหม่ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการด้านการจัดทำบัญชีเงินบำรุงของหน่วยบริการสาธารณสุขด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อย .. ขอขอบคุณสาธารณสุขอำเภอนาน้อย และพนักงานการเงินและบัญชีของ สสอ.นาน้อย ที่ให้ความอนุเคราะห์และถ่ายทอดทักษะในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในพื้นที่อำเภอนาหมื่นต่อไป

S__108797955

Add reply  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta