ก.ย.
06

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดการสอบ(ข้อเขียน) ในวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.00-10.30 น. ณ โรงพยาบาลชุมชน หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่ยื่นใบสมัคร

S__10084456 S__10084457 S__10084458 S__10084459

Add reply  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta