ขอเชิญคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่าน เดิน วิ่งออกกำลังกายและเยี่ยมชมสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก อ.นาหมื่น พร้อมไหว้สักการะบูชาศาลหลักเมืองนาหมื่น ณ บริเวณที่ว่าการ อ.นาหมื่น จ.น่าน

0-1 8 0-3 10 17 13 12 0 14

Leave a Comment