เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

1557030622426รัชกาลที่10 ขึ้นหน้าเวป สสอ.-1

Leave a Comment