ขออนุมัติเผยแพร่จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาหน้าห้องฉุกเฉิน รพ.สต.ปิงหลวง งบค่าเสื่อมระดับอำเภอ 70 % ปีงบประมาณ 2562

ขออนุมัติเผยแพร่จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาหน้าฯ รพ.สต.ปิงหลวง งบค่าเสื่อมระดับอำเภอ 70 % ปี 62

Leave a Comment