ขออนุมัติเผยแพร่จ้างเหมาปรับปรุงหน้ามุขทางลาดเอียงสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รพ.สต.นาทะนุงจากงบค่าเสื่อมระดับจังหวัด 20 % ปีงบ 62

ขออนุมัติเผยแพร่จ้างเหมาปรับปรุงหน้ามุข ฯ รพ.สต.นาทะนุง งบค่าเสื่อมระดับจังหวัด 20 % ปีงบ 62

Leave a Comment