ขออนุมัติเผยแพร่จ้างเหมาปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา รพ.สต.นาทะนุง จากงบค่าเสื่อมระดับอำเภอ 70 % ปีงบประมาณ 2562

ขออนุมัติเผยแพร่จ้างเหมาปรับปรุงห้องโสต ฯ รพ.สต.นาทะนุง งบค่าเสื่อมระดับอำเภอ 70 % ปีงบ 62

Leave a Comment