ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

Leave a Comment