ขออนุมัติเผยแพร่จ้างเหมาปรับปรุงหลังคา รพ.สต.บ้านหลักหมื่นจากงบค่าเสื่อมระดับจังหวัด 20 % ปีงบประมาณ 2562

ขออนุมัติเผยแพร่จ้างเหมาปรับปรุงหลังคา รพ.สต.บ้านหลักหมื่น งบค่าเสื่อมจังหวัด 20 % ปีงบ 62

Leave a Comment