ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาค ทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค ออก 20 เม.ย.61

1.หนังสือ สสจ.แจ้งระเบียบการใช้เงินบริจาค ทรัพย์สินบริจาคหน่วยบริการ แจ้ง 18 ก.ค.61

2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค ปี 61 ออก 20 เม.ย.61

3. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่่าด้วยเงินบริจาค ทรัพย์สินบริจาค ซื้อจ้างเงินบริจาค ออก 20 เม.ย.61

Leave a Comment