มี.ค.
12

12-13 มีนาคม 2561 นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์ สสอ.นาหมื่น นำทีมกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 ออกประเมินผลงานข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับข้าราชการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ใน รพสต. 4 แห่ง และ สสช. 1 แห่ง ในสังกัด สสอ.นาหมื่น

S__6299694S__6299697S__6299695

Add reply  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta