ก.พ.
26

S__15220757สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ หน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิงหลวง จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ลำดับที่ 1 ในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น หากพ้นกำหนดนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์

Add reply  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta