ก.พ.
16

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ประเภทเงินบำรุง จำนวน  ๑  อัตรา ตามรายละเอียดไฟล์ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น (รายละเอียด…. คลิก ดาวน์โหลดไฟล์ ด้านล่างนี้)

ประกาศ สสอ.นาหมื่น.เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง รพสต ปิงหลวง

Add reply  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta