ก.พ.
11

ปชส.ข่าวงาน นาหมื่น1

6-9 กุมภาพันธ์ 2561 นายนนทชา มานะวิสาร ผช.สสอ.นาหมื่น นำทีมคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ เข้าตรวจสอบและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 5 แห่ง ในอำเภอนาหมื่น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบภายในไขว้อำเภอของจังหวัดน่าน ในปีงบประมาณ 2561 ต่อไป

Add reply  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta