ม.ค.
25

ภาพนิ่ง1

22 มกราคม 2561 นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต รอง นพ.สสจ.น่าน นำทีมนิเทศงานจาก สสจ.น่าน ออกนิเทศกระบวนการวางแผนการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ ปี 2561 ของ คปสอ.นาหมื่น ให้การต้อนรับโดย นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์(สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น) และ พญ.เนตรสกาว ดำนุ้ย(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหมื่น) โดยในภาคเช้ารับฟังการนำเสนอ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาหมื่น และในภาคบ่ายลงเยี่ยมเสริมพลังที่ รพสต.บ้านหลักหมื่น

Add reply  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta