ม.ค.
25

ภาพนิ่ง2ประชุมทีมเลขาณลำปาง_๑๘๐๑๒๕_0136ประชุมทีมเลขาณลำปาง_๑๘๐๑๒๕_0137ประชุมทีมเลขาณลำปาง_๑๘๐๑๒๕_0168141044

1-12 มกราคม 2561 นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น นำทีมเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ประกอบด้วย ปลัดอำภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 ณ โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Add reply  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta