ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(10 สาขา) ระยะ 5 ปี (2556-2560) จังหวัดน่าน

Title: ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(10 สาขา) ระยะ 5 ปี (2556-2560) จังหวัดน่าน
Location: ห้องประชุมชมพูภูคา ตึกสิริเวชรักษ์ รพ.น่าน
Description: สสจ น่าน ขอเชิญ สสอ.ร่วมประชุมพิจารณาแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(10 สาขา) ระยะ 5 ปี (2556-2560) จังหวัดน่าน ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา ตึกสิริเวชรักษ์ รพ.น่าน เวลา 09.00 – 16.00 น.
Start Time: 09:00
Date: 2013-07-25
End Time: 16:00

Leave a Comment