การอบรมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

Title: การอบรมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
Location: ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Description: สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดน่านขอเชิญสาธารณสุขอำเภอและและผู้รับผิดชอบงานอนามัยเด็กวัยเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรในวันที่ 5 กรกฏาคม 2556ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Start Time: 08:30
Date: 2013-07-05
End Time: 16:30

Leave a Comment