การสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ

Title: การสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ
Location: ห้องประชุมชมพูภูคา ชั้น 5 ตึกสิริเวชรักษ์ รพ.น่าน
Description: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เชิญสาธารณสุขอำเภอเข้าร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2556 โดยผู้นิเทศเขตพื้นที่เครือข่ายบริกรที่ 1 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูภูคา ชั้น 5 ตึกสิริเวชรักษ์ รพ.น่าน ในโอกาสการตรวจราชการฯ จังหวัดน่าน ช่วงวันที่ 26-28 มิถุนายน 2556
Start Time: 08:30
Date: 2013-06-28
End Time: 16:30

Leave a Comment