การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว

Title: การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว
Location: สสอ.นาหมื่น
Description: ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่จะออกติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว อำเภอนาหมื่นในวันที่ 8 กรกฏาคม 2556
Start Time: 08:30
Date: 2013-07-08
End Time: 16:30

Leave a Comment