ร่างทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ปีงบ 56

กระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ 2556 ในวันที่ 14 มี.ค.56 โดยมีท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานรายละเอียดของเอกสาร Download ได้จาก http://edoc.sasuknamuen.net/download/health officer pay_p4p.pdf

Leave a Comment