วิธีแก้ปัญหากรณีส่งออก 21 แฟ้ม หรือ 43 แฟ้ม ไม่ครบหรือการตรวจสอบไม่ผ่าน

กรณีการส่งออก 21 แฟ้มหรือ 43 แฟ้ม แล้วตรวจสอบไม่ผ่าน / Proced Drug Diag มักจะ error   เนื่องจาก SEQ ไม่มี       ปัญหานี้ ในเบื้องต้นก่อนส่งออก ให้ท่านที่จะส่งออกข้อมูล 21 แฟ้ม ดำเนินการดังนี้
1. เข้าเมนู One stop Service => Visit list เลือก ช่วงเวลาเดือนที่จะส่งออก แล้วกดปุ่ม Resync VN
2. เข้าเมนู Tools =>เข้า Upgrade structure =>กด  Check repair table => กด Upgrade structure
3. ปิดเปิด HOSxP-PCU ใหม่
4. แล้วดำเนินการส่งออกอีกรอบครับผม

Leave a Comment