การสมัครคัดเืลือก นร.ทุน กระทรวงสาธารณสุข ปี 56

ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ระบบสอบกลาง (Admissions ) ทุนทั่วไป/ ทุนบุตร อสม. และ ทุน อสม. เริ่มลงทะเบียนในระบบ 18 มี.ค.56  รายละเอียด Download ได้จาก http://edoc.sasuknamuen.net/download/Admissions 56.pdf และ http://edoc.sasuknamuen.net/download/Admissions 56-1.pdf

Leave a Comment