การจัดสรรค่าบริการ Internet ต.ค.55 – มี.ค.56

เอกสารแจ้งการจัดสรรค่าสื่อโทรคมนาคม (ค่าInternet) รพ.สต./สสช. รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2556 ของเดือน ต.ค.55 – มี.ค.56 Download เอกสารได้จาก http://edoc.sasuknamuen.net/download/Internet service 56.pdf

Leave a Comment