ชาวสาธารณสุขนาหมื่น ขอแสดงความยินดีกับท่าน สาธารณสุขนิเทศก์ ครับ

                        กระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตั้ง นายแพทย์พิศิษฐ์   ศรีประเสริฐ   นายแทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน   เป็นสาธารณสุขนิเทศก์ ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่  1682/2555   ลงวันนที่  13  พฤศจิกายน   2555 ตาม link  สาธารณสุขนิเทศก์

1 thought on “ชาวสาธารณสุขนาหมื่น ขอแสดงความยินดีกับท่าน สาธารณสุขนิเทศก์ ครับ”

Leave a Comment