ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน คนใหม่ครับ

วันที่ 12 พ.ย. ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.มีมติอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง (ผู้ว่าราชการจังหวัด) จำนวน 19 ตำแหน่ง ดังนี้

1.นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าฯ มหาสารคาม เป็นผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ

2.นายสุวิทย์ สุบงกฎ รองผวจ.กาฬสินธุ์ เป็น ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์
3.นายชุมพร แสงมณี รองผวจ.ลำพูน เป็นผู้ว่าฯ น่าน
4.นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผวจ.มุกดาหาร เป็นผู้ว่าฯ บึงกาฬ
5.นายอภินันท์ จันทรังษี รองผวจ.นครปฐม เป็นผู้ว่าฯ บุรีรัมย์
6.นายชูชาติ กีฬาแปง รองผวจ.เชียงใหม่ เป็นผู้ว่าฯ พะเยา
7.นายมณเฑียร ทองนิตย์ รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นผู้ว่าฯ เพชรบุรี
8.นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ รองผวจ.สมุทรสาคร เป็นผู้ว่าฯ แพร่
9.นายนพวัชร สิงห์ศักดา รองผวจ.อุดรธานี เป็นผู้ว่าฯ มหาสารคาม
10.นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ รองผวจ.นครราชสีมา เป็นผู้ว่าฯ มุกดาหาร
11.ว่าที่ร.ต.เชิดศักดิ์ จำปาเทศ รองผวจ.กาญจนบุรี เป็นผู้ว่าฯ ระนอง
12.นายพินิจ หาญพานิชย์ รองผวจ.เชียงราย เป็นผู้ว่าฯ ลำพูน
13.นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ รองผวจ.ชุมพร เป็นผู้ว่าฯ สตูล
14.นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองผวจ.ชลบุรี เป็นผู้ว่าฯ สระแก้ว
15.นายสุรพล แสวงศักดิ์ รองผวจ.ราชบุรี เป็นผู้ว่าฯ สิงห์บุรี
16.นางสุมิตรา ศรีสมบัติ รองผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นผู้ว่าฯ สุโขทัย
17.นายสุภัทร์ ศรีสุนทรพินิต รองผวจ.สุพรรณ เป็นผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี
18.นายฉัตรป้อง ฉัตรภูมิ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี
19.นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน รองผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์
ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 4 ตำแหน่ง ดังนี้

1.นายพงศธร สัจจชลพันธ์

2.นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์
3.ว่าที่ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต
4.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

Leave a Comment