แจ้งประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข วันที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น

Leave a Comment