ต.ค.
25

นายชุมพล สุทธิ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานบริการสาธารณสุขชุมชนในสังกัด ร่วมงานวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2555 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอนาหมื่น ร่วมกับส่วนนราชการและพลังประชาชนอย่างพร้อมเพรียง

Add reply  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta