ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ 1 ของทุกตำแหน่ง ไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 น. หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน และเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดที่ http://wwwnno.moph.go.th/xoops/uploads/ac1002ad-d6d3-edd4.pdf 

ชาวสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ขอแสดงความยินดีกับคุณพิชามญชุ์  ถาธิ ด้วยครับ

1 thought on “ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ”

Leave a Comment