การย้ายข้าราชการและลูกจ้างประจำ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน แจ้งเรื่องการย้ายข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รายละเอียด ตามไฟล์ http://edoc.sasuknamuen.net/download/PDFD6.pdf

Leave a Comment