มิ.ย.
26

26 มิถุนายน 2555 นายชุมพล สุทธิ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนาหมื่น ร่วมกิจกรรมพลังแผ่นดินต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด และโครงการดื่มน้ำสาบานต้านภัยยาเสพติด ณ ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

Add reply  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta