มิ.ย.
19

19 มิถุนายน 2555 นายนนทชา มานะวิสาร นำทีมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาทะนุง ร่วมกับโรงเรียนบ้านค้างอ้อย และอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในชุมชน พร้อมการตรวจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงในครัวเรือนและแจกสารกำจัดลูกน้ำ และสร้างความรู้แก่ชุมชนด้านโรคติดต่อ และการดูแลสุขภาพวิถีไทย ….

Add reply  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta