เม.ย.
19

วันที่ 18 เมษายน คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและลูกจ้าง รวมทั้งนักศึกษาฝึกงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ได้แสดงความเคารพและขอพรจากผู้อาวุโสในวงการสาธารณสุขนาหมื่น คือท่านชุมพล สุทธิ สาธารณสุขอำเภอ และคุณศรีเรือน สารเถื่อนแก้ว ผอ.รพสต.บ้านหลักหมื่น รวมทั้งปูชนียบุคคลด้านสุขภาพของพวกเราชาวสาธารณสุขนาหมื่นที่ได้เกษียณอายุราชการไปแ้ล้ว ได้แก่คุณแม่กุหลาบ รัตนะ และ คุณพี่สมคิด ปวนยา …

Add reply  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta