คำสั่ง OT จนท.ปฏิบัติงานเดือนเมษายน 2555 ฉบับแก้ไข

คำสั่ง OT จนท.ปฏิบัติงานเดือนเมษายน 2555 ฉบับแก้ไข โดยให้ยกเลิกคำสั่งเดิมที่ส่งไปให้สถานบริการก่อนหน้านี้ แต่ให้ใช้เลขที่คำสั่งเดิม รายละเอียดของเอกสาร Download ได้จาก  http://edoc.sasuknamuen.net/download/OT April 55.pdf

Leave a Comment