การรับสมัคร/คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขระบบกลาง (Admissions) ประจำปี ๒๕๕๕

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขระบบกลาง (Admissions) ประจำปี ๒๕๕๕ รายละเอียด Download ได้ทาง Website   http://wwwnno.moph.go.th/xoops/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1932&forum=8&post_id=2295#forumpost2295

Leave a Comment