ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน EMS ร่วมซ้อมแผนอุบัติภัย อุบัติเหตุ 30 มี.ค.55

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน EMS ทุกสถานบริการ ร่วมซ้อมแผนอุบัติภัย อุบัติเหตุ วันที่ 30 มี.ค.55  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงพยาบาลนาหมื่น รายละเอียดของกำหนดการซ้อมแผน Download  ได้จาก  http://edoc.sasuknamuen.net/download/427-2555.pdf

Leave a Comment