ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน 21 แฟ้ม ประชุม วันที่ 29 มี.ค.55 ณ สสจ.น่าน

ขอเชิญพยาบาลเวชปฏิบัติหรือผู้รับผิดชอบงาน 21 แฟ้ม ทุกสถานบริการ ประชุมชี้แจงระบบข้อมูล การ Key ข้อมูลรหัสหัตถการและการตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรม ในวันที่ 29 มี.ค.55 ณ ห้องประชุม สสจ.น่าน โดยให้นำ Notebook  ทีมีโปรแกรม HosXP_PCU พร้อมปลั๊กพ่วงไปในวันที่ประชุมด้วย  รายละเอียดของเอกสาร Download  ได้จาก http://edoc.sasuknamuen.net/download/489-2555.pdf

Leave a Comment