ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายก อบจ.น่าน ปี 2555

   ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายก อบจ.น่าน  ปี 2555  อย่างไม่เป็นทางการ  ปรากฏว่า ผู้ชนะการเลือกตั้ง คือ นายนรินทร์ เหล่าอารยะ หมายเลข  2 ได้ 114,821 คะแนน  อันดับที่ 2  คือ นายพิชิต โมกศรี  หมายเลข 1 ได้ 107,687 คะแนน  คะแนนของผู้สมัครทั้ง 2  คน  ห่างกัน 7,134 คะแนน   ซึ่งจังหวัดน่าน มี หน่วยเลือกตั้ง รวม 919  หน่วยเลือกตั้ง จาก 15 อำเภอ   มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 369,972 คน  และเมื่อ กกต.กลาง รับรองผลการเลือกตั้งแล้ว  นายนรินทร์ เหล่าอารยะ จะได้รับการเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นสมัย ที่ 3

Leave a Comment