โปรแกรมตรวจสอบ OP-PP2010 ปรับปรุงใหม่สำหรับ ปี 2555

Load โปรแกรม  http://61.19.158.205/~fantacynh/oppp2010/download/OP-PP2010_55_550303.exe  หรือ ทาง winscp สสอ.นาหมื่น  Floder ชวลิต  File  โปรแกรมตรวจสอบ OP-PP2010 for 2555 เวอร์ชั่น OP-PP2010_55_550303      การติดตั้ง  หากสถานบริการไหนมีโปรแกรมตรวจสอบเดิมให้ ถอดโปรแกรมเก่าออกก่อน และให้ติดตั้งตัว Setup ก่อน พอเสร็จ ให้ Up Version โดยเลือก OP-PP2010_55_550303 หลังคลิก เลือก unzip พอเสร็จ คลิก OK เป็นอันเสร็จสิ้น สามารถใช้โปรแกรมได้ครับ

Leave a Comment