การถูกระงับการจ่ายรอบที่ 2 (Pending) ข้อมูล ต.ค.- ธ.ค.54 และวิธีการยื่นอุทธรณ์

    สถานบริการที่ถูกระงับการจ่ายรอบที่ 2 (Pending) จากการตรวจสอบข้อมูล 21 แฟ้มของ สปสช.เดือน ต.ค.- ธ.ค.54 และวิธีการยื่นอุทธรณ์ข้อมูล โดยให้ยื่นอุทธรณ์ก่อนวันที่ 31 มี.ค.55  รายละเอียดของเอกสาร Download ได้จาก http://edoc.sasuknamuen.net/download/Pending 2.pdf   และ  http://edoc.sasuknamuen.net/download/appealing.pdf

Leave a Comment