แจ้งสถานบริการทุกแห่ง เปลี่ยนหมายเลข IP address สำหรับ การส่งข้อมูลขึ้นระบบ Data Center

         ด้วยทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ใช้สำหรับ Data Center ให้มีความเร็วและแบนด์วิธ ที่สูงขึ้น    ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการปรับเปลี่ยนหมายเลข IP address ไปด้วย จึงขอแจ้งให้ผู้ดูแลระบบข้อมูล 21 แฟ้ม ในโปรแกรม HosXP_PCU ของทุกสถานบริการ ทำการเปลี่ยนหมายเลข IP address ใน Data set  ของโปรแกรม HosXP_PCU ดังนี้
1. จากหมายเลข 203.157.198.12 เป็น 203.113.120.155 (เข้าไปเปลี่ยนใน System setting ของโปรแกรม HosXP และ HosXP-PCU)
2. ในระบบ web Report จาก URL= 203.157.198.13:9999 เป็น URL=203.113.120.156:9999 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Leave a Comment