แก้ไขคำสั่งให้ จนท.ปฏิบัติงานพัฒนา รพ.สต.ปีงบ 55

สสจ.น่าน แต่งตั้งคำสั่งคณะทำงานบูรณาการ รพ.สต.ปีงบประมาณ 2555 ของแต่ละอำเภอ รายละเอียดของเอกสาร Download ได้จาก  http://edoc.sasuknamuen.net/download/207-2555.pdf  และ  http://edoc.sasuknamuen.net/download/207-2555-1.pdf

Leave a Comment