คู่มือและแบบฟอร์มการขอใช้ข้อมูลในระบบ Data Center ของ สสจ.น่าน

คู่มือและแบบฟอร์มการขอใช้ข้อมูลในระบบ Data Center ของ สสจ.น่าน โดยผู้บริหารระดับอำเภอ ตำบล และ จนท.สาธารณสุขทุกท่านที่มีความประสงค์จะใช้ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลจากระบบมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ สามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์การขอใช้ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ รายละเอียดของเอกสาร Download ได้จาก  http://edoc.sasuknamuen.net/download/manual datacenter.pdf   และ http://edoc.sasuknamuen.net/download/form datacenter.pdf

Leave a Comment