การอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย NCD เพื่อส่งออกข้อมูล 21 แฟ้ม

 แจ้งการอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย NCD เพื่อส่งออกข้อมูล 21 แฟ้ม อบรมวันที่ 3 ก.พ.55  โดย สสอ.นาหมื่น กำหนดส่งตัวแทนอบรม สถานบริการละ  1  คน  รายละเอียดของเอกสาร Download ได้จาก http://edoc.sasuknamuen.net/download/146-2555.pdf

Leave a Comment